Analiza bazi

Poziom pierwszy

Student

Szczegółowe informacje

Opis kursu

05/30

OPIS KURSU

Bazi to metoda analizy potencjału człowieka oparta o chińską koncepcję czasu i obserwacje cyklicznych zmian zachodzących na przestrzeni dni, miesięcy i lat.
Pozwala zrozumieć kim jesteśmy, ocenić swoje silne i słabe strony, pozwala też lepiej poznać i zrozumieć drugiego człowieka.
Podstawowa wiedza Bazi jest przydatna dla każdego, kto ma do czynienia z ludźmi – terapeuty, trenera, coacha, ale także dla ich pacjentów i klientów.
Bazi pokazując nasze silne i słabe strony ułatwia podjęcie wielu trudnych decyzji życiowych i wspiera nas na drodze do sukcesu. W Chinach jest intensywnie stosowana w procesie wyboru drogi życiowej, ale również w działach HR przy rekrutacjach kluczowych pracowników.

Celem kursu jest wprowadzenie podstawowych pojęć i zasad Bazi w taki sposób, aby po jego zakończeniu (obu modułów) uczestnik był w stanie samodzielnie przeprowadzić prostą, ale poprawną analizę Bazi i sformułować odpowiednie zalecenia.

wprowadzenie

korzyści z kursu

  • Poznanie siebie, swoich mocnych stron i potencjalnych zagrożeń
  • Poznanie siebie, swoich mocnych stron i potencjalnych zagrożeń
  •  Zrozumienie dalekowschodnich koncepcji czasu i rytmu zmian zachodzących w sobie samym i w otaczającym świecie
  •  Zdobycie podstawowej wiedzy o charakterystyce Pięciu Przemian i/lub wzbogacenie swojego ich rozumienia.
  •  Zdobycie umiejętności tworzenia i analizy tzw. wykresów urodzeniowych
  •  Wykłady poprowadzi mgr Barbara Wypart – znana i lubiana akupunkturzystka, od lat pracująca również w systemie BaZi

szczegółowe informacje

Pełen kurs obejmuje 15 godzin

Kurs trwa w dniach:  16-17 listopada 2019

Kurs odbywa się w Katowicach, ul. Klonowa 41

Językiem wykładowym jest język polski

Koszt kursu to 970 PLN/ zjazd

W przypadku zapisania się z góry na poziom pierwszy i poziom drugi to koszt wynosi 1650 PLN.