Akupunktura acuart

Klinka studencka

Praktyk

Szczegółowe informacje

Opis kursu

OPIS KURSU

Akupunktury można nauczyć się tylko w praktyce. Tym niemniej jednorazowy kontakt z pacjentami uniemożliwia uczenie się i zdobywanie doświadczenia na podstawie obserwacji całego procesu terapeutycznego, który trwa w czasie.

Dlatego też Acuart wprowadza nowatorskie rozwiązanie – klinikę studencką. Grupy 2-3 studentów będą pracować wspólnie pod okiem doświadczonych akupunkturzystów diagnozując wspólnie pacjentów, ustalając strategię terapii i prowadząc zabiegi przez okres 8 tygodni. W ten sposób będą mieli możliwość prześledzenia procesu leczenia, komentowania i refleksji nad ewentualnymi pomyłkami i ,co równie ważne, obserwowania zmian zachodzących w pacjentach.

Każdy ze studentów odpowiedzialny będzie za zaproszenie 2-3 pacjentów.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt bezpośredni z Panem doktorem Bartoszem Chmielnickim bartosz.chmielnicki@acuart.pl

korzyści z kursu

  • obserwacja procesu terapii w czasie
  • możliwość diagnozowania, ustalania strategii terapii i prowadzenia zabiegów u grupy pacjentów
  • praktyczne ćwiczenie lokalizacji punktów i stosowania technik nakłuć
  • możliwość rozpoczęcia praktyki pod opieką doświadczonego akupunkturzysty, nauczyciela Acuart
  • praca w grupie – możliwość przedyskutowania danego pacjenta w Kolegami
  • informacja zwrotna o silnych i słabych stronach podejmowanych decyzji

szczegółowe informacje

Pełen kurs obejmuje 8 tygodni zajęć

Kurs rozpoczyna się od lutego 2018

Kurs odbywa się w Katowicach, ul. Jordana 18

Językiem wykładowym jest język polski

Koszt dla studenta 300 PLN/ dzień

Koszt dla pacjenta 50 PLN/ wizyta