Analiza Bazi

Poziom drugi

Praktyk

Szczegółowe informacje

Opis kursu

OPIS KURSU

Kurs stanowi uzupełnienie i rozwinięcie wiedzy z poziomu pierwszego. Prezentowane są dodatkowe informacje o zależnościach występujących między elementami składowymi wykresu urodzeniowego Bazi oraz o wpływie czasu na ten wykres. Uczestnicy zapoznają się z algorytmami umożliwiającymi pogłębioną analizę charakteru człowieka oraz udzielanie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez klientów/pacjentów pytania – dotyczące relacji osobistych, kariery, finansów i zdrowia. Wprowadzane są zaawansowane techniki pozwalające na uzyskanie większej precyzji przeprowadzanych analiz i dostosowanie ich do konkretnych potrzeb.

Celem kursu jest ugruntowanie i pogłębienie zdobytej uprzednio wiedzy, nauka zastosowania bardziej zaawansowanych metod analizy oraz przedstawienie konkretnych algorytmów tak, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób korzystających z konsultacji Bazi. Wszystkie metody są prezentowane na przykładach. Istnieje możliwość wykorzystania przykładów zgłoszonych przez uczestników.

korzyści z kursu

  • Pogłębienie wiedzy o sobie i innych ludziach
  • Zrozumienie wzorców wpływających na relacje międzyludzkie
  • Odkrycie najkorzystniejszej dla danej osoby ścieżki kariery i sposobu zarabiania
  • Rozszerzenie wiedzy o wzajemnych zależnościach Pięciu Przemian
  • Zdobycie umiejętności szczegółowej analizy różnych aspektów życia człowieka

szczegółowe informacje

Pełen kurs obejmuje 15 godzin zajęć

Kurs trwa od 08 do 09 czerwca 2019

Kurs odbywa się w Katowicach, ul. Klonowa 41

Językiem wykładowym jest język polski

Koszt kursu to 970 PLN/ kurs

W przypadku zapisania się z góry na poziom pierwszy i poziom drugi to koszt wynosi 1650 PLN.