analizja bazi

Warsztaty

Student

Szczegółowe informacje

Opis kursu

OPIS KURSU

Warsztaty Bazi przeznaczone są dla osób, które ukończyły przynajmniej poziom pierwszy kursu Analiza Bazi.

Celem warsztatów jest powtórzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy oraz jej zastosowanie w praktyce. W trakcie warsztatów studenci samodzielnie przeprowadzają analizy wykresów i zdobywają doświadczenie w interpretacji występujących w wykresach zależności. Przykłady analizowane w trakcie zajęć mają zróżnicowany stopień trudności – od łatwych do bardzo trudnych, z założenia są to autentyczne wykresy zgłoszone przez kursantów. Prowadząca na bieżąco koryguje ewentualne błędy oraz wskazuje właściwy tok rozumowania.

wprowadzenie

korzyści z kursu

  • ugruntowanie podstawowej wiedzy na temat Bazi
  • przećwiczenie technik analizy wykresów Bazi
  • pogłębienie rozumienia zależności występujących w wykresach
  • poszerzenie umiejętności wnioskowania i formułowania zaleceń, dzięki którym można lepiej
  • wykorzystać swój potencjał urodzeniowy
  • wyeliminowanie błędów
  • zdobycie większej pewności siebie podczas analizy wykresów

szczegółowe informacje

Warsztaty trwają 3 godziny

Kurs rozpoczyna się 20 kwietnia 2018

Warsztaty odbywają się w Katowicach, ul. Jordana 18

Językiem wykładowym jest język polski

Koszt kursu to 250 PLN/ warsztat