Be Acuart – diagnoza z pulsu

Warsztaty z Joanem Duveen

Ekspert

Szczegółowe informacje

Opis kursu

OPIS KURSU

Diagnoza z pulsu jest jednym z filarów prawidłowego rozpoznania w klasycznych szkołach akupunktury. Na podstawowym poziomie sztuka badania pulsu wydaje się prosta, jednak w miarę zdobywania doświadczenia okazuje się, że w obrębie tej sztuki kryją się kolejne poziomy wiedzy o stanie pacjenta oraz o jego historii.

Spośród różnych szkół akupunktury funkcjonujących współcześnie nurt Stems and Branches szczególny nacisk kładzie na badanie pulsu. Joan Duveen jest bezpośrednim spadkobiercą twórcy tej szkoły – dr Dicka van Buren, posiada niezwykłe doświadczenie w diagnozie z pulsu a także unikalne umiejętności uczenia tej sztuki.

korzyści z kursu

  • Pogłębienie umiejętności w zakresie diagnozy z pulsu
  • Lepsze rozumienie fizjologii i patologii pacjentów
  • Informacje zwrotne od Joana Duveen – jednego z najlepszych na świecie akupunkturzystów
  • Możliwość dyskusji nad rozpoznaniem i proponowanymi strategiami terapii

szczegółowe informacje

Warsztaty przeznaczone są dla zaawansowanych akupunkturzystów, pierwszeństwo mają absolwenci kursu Akupunktury Acuart – poziomu drugiego.

Termin zostanie określony w późniejszym czasie.

Kurs odbywa się w Katowicach, ul. Jordana 18

Językiem wykładowym jest język angielski i nie będzie tłumaczony na polski

Koszt kursu zostanie podany w późniejszym terminie