Analiza BaZi

970,00

Poziom drugi

Pełen kurs obejmuje 15 godzin zajęć
Kurs trwa od 23 do 24 czerwca 2018
Kurs odbywa się w Katowicach
Językiem wykładowym jest język polski
Koszt kursu to 970 PLN/ kurs

W przypadku zapisania się z góry na poziom pierwszy i poziom drugi to koszt wynosi 1650 PLN

Kategoria: